ngày đầu vỡ mộng

chẹp, cứ nghĩ là học trước học các kiểu đọc các sách rồi thì ra với dược lý không bao giờ là đủ. các em còn cần cập nhật những guideline mới nhất, tìm hiểu về những khái niệm mơ hồ lần đầu mới gặp trong đề thi nhé.

lúc nào cũng cố gắng chạy trước học trước sinh lý bệnh cả cây số để học thuốc tim mạch theo kịp, sắp học xong cả cái chương trình luôn rồi nhưng đề luôn vào những thứ mơ hồ và bắt các em phải lý giải cách dùng từ như “HiỆn NaY, barbiturates thường được chỉ định để làm gì?”, học giời học biển cũng cũng không bao giờ là đủ, không kịp được với những câu như “thuốc nào sau đây hiệu quả nhất trong điều trị dự phòng đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ: aspirin, wafarin, clopidogrel, heparin tiêm liều thấp”

ai ra đề cho em trải chiếu xuống lạy với.

dược lý thì hay đấy thích đấy nhưng ra đề không có một cái tài liệu cấp 3 nào để tra cứu mà cứ hỏi “kinh nghiệm điều trị” có phải rất quá đáng không? không biết được nổi 8/20 câu lấy 4 điểm không nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: