books & fanfictions

{ books }

cosmos – carl sagan

thương nhớ mười hai – vũ bằng

luận về đọc sách

series trâm trung lục – châu văn văn (trắc trắc khinh hàn)

đôi lời về trâm trung lục – châu văn văn (trắc trắc khinh hàn)

trâm trung lục ii – kẻ yểu mệnh

trâm trung lục iii – tình lang hờ

trâm trung lục iv – chim liền cánh

.

{ fanfictions }

nửa đêm có quỷ | kailu

the love triangle in ‘step’ | krislulay

numbered | selu

bài ca không tên – 起田绿midori | krislu

%d bloggers like this: