for sehun.

đó là một đứa bé đa cảm.

love you unconditionally.

ba giây cô đơn. và sống tiếp một cuộc đời ồn ã.

sehun; nước hay khói?

scars make us who we are.

“Как дай вам бог любимой быть другим.”

cháo trắng.

#4yearswithSehun

%d bloggers like this: