for couples

timeline

sekai

predebut | 2012 – 1 & 2012 – 2 | 2013 – 1 & 2013 – 2 | 2014 – 1 & 2014 – 2 | 2015 – 1 & 2015 – 2 | 2016 – 1 & 2016 – 2 | 2017 – 1 & 2017 – 2

seuldy

predebut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

johnyong

predebut | 2017

#Happy94sDay

2016 – ngày mới kể chuyện cũ.

2015 – ‪just a story in reverse

2017 – lần thứ 4 của tớ, lần thứ 5 chính thức của sekai và lần thứ 9 trong hàng sa số những ngày còn lại của hai đứa. kèm theo #sekaiplaylist.

delusional analysis

sinh nhật sejongie – hymne à l’amour

mv ‘universe’: anh sẽ đi hết ba ngàn thế giới, tìm em & just a note of theories

sehun tặng jongin hoa hồng: một bông hồng đỏ

analysis – the relationship between apr 12th people and jan 14th people

160617 – về sự tình mờ ám của sekai ở hậu trường mcountdown

160409 – trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim

160121 – that old-married couple makes my little heart become so fragile

#chạmtaytinhtế l’amour est un oiseau rebelle

phân tích cách sekai nắm tay – cái nắm tay của kẻ có tình với nhau

sekai fic rec

1 | 2 | 3 | …

how i feel

cho mười năm. cho đến thiên hoang địa lão.

let’s get matching anchor tattoos

random quotes

thì ra tớ đã yêu nhiều như vậy

những ngày gần đây

set him free, please.

tro bụi của trời.

nỗi đau biết thở

nửa đêm thở dài, thấy người cũ mà ngẫm chuyện xưa, kể cũng xa lắm rồi.

đường đi ngày cũ là lối về hôm nay

ngày này của rất nhiều năm sau.

có một thứ gọi là tình cảm đơn phương …

%d bloggers like this: