to an – someday in the future

“Gửi cho cậu – mình của những tháng ngày non dại, Mình biết rằng cậu chẳng có đủ kiên nhẫn để đọc hết những dòng mà cho cậu cho là nhảm nhí này đâu nên nếu tóm gọn lại những gì mình muốn nói trong vòng vài chữ thì đó là: hãy yêu thương bản […]

via Nếu bây giờ có thể nói gì đó với bản thân mình lúc trẻ, bạn sẽ nói gì? — Những tâm hồn đẹp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: