hình ảnh song đối giữa vong tiện và cha mẹ vong cơ

lướt lướt tumblr thế nào lại thấy được bài meta này, (lược) dịch xong up vào group thì bị từ chối vì mối quan hệ giữa cha mẹ vong cơ trong này controversial quá =)) đúng là controversial thật =)) nhưng mà dịch cũng đã dịch rồi không lẽ đắp chiếu =)) thôi tự up …