sớm thu trong veo có màu xanh của nắng

sáng 6 giờ lục tục bò dậy tắt quạt vì ... lạnh. không đến mức rét run nhưng gió thu có cái lạnh nhẹ nhàng luồn qua kẽ chăn mà tôi phải tắt quạt đi để thưởng thức, vì thu hà nội có được mấy khi. thu đông hà nội luôn là xúc cảm muốn …

yībēizi「yībèizi」

〈〈 yīshēng, yīshì, yībèizi 〉〉 hôm nay mới giãn giãn được một chút để mà lảm nhảm tóm tắt được hết những thứ trong cả hè vừa rồi. mùa hè bắt đầu từ những tháng ngày ôn thi cuối kỳ, thi chưa xong nhưng đã lên plan hè học gì ngày nào bài nào cho …