je suis désolé.

năm kia sốt xuất huyết đã sợ sẽ như bố, nghỉ học mất một năm, cuối cùng vẫn đi học được bình thường, qua vô số mùa chạy deadline đến năm nay lại ngã bệnh 🙂 cứ thế lại chuẩn bị gap year rồi 🙂 không muốn nó đến, bằng cách nào đấy nó vẫn sẽ đến, trốn không thoát.

nhưng không sao, gap year đúng năm học nặng nhất này cũng tốt, ở nhà tự học. học trước y3, tiếng anh chuyên ngành, tiếng pháp, luyện lại design, chạy dự án, chạy câu lạc bộ, cuối cùng cũng sẽ hết được một năm ha.

 

mong được gap year làm điều mình thích lâu rồi nhưng đến lúc “được” gap year nghe thằng bạn nói thật sự không nỡ, nhóm 4 người 1 đứa ốm nghỉ 2 đứa đi clb còn 1 mình nó tự thân vận động không thể hàng ngày cùng đi học nữa cũng …

 

20180204

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: