sekai timeline / 365 ngày 2018 – part 1

Tháng 1

11/1

real_pcy updated ig

chú up ảnh cap message chúc mừng sinh nhật jongin

chú: jongin-ah, chúc mừng sinh nhật

sehunie: chúc mừng sinh nhật

sehunie: (gửi 1 sticker – đã bị chú cắt mất vì chuyện tình của con trai không thể để lộ, nhưng fan vẫn truy ra được gif đấy là ảnh gì =)) )

yeah không nhớ sticker trong bộ nào lắm vì 1 năm rồi quả không nhớ nổi nhưng vẫn nhớ hôm đó các bà bảo bộ gif này đặc biệt lắm hay gì đó và tưởng tượng osh làm động tác như gif thì … chẹp … =))))))

16/1

25/1

Tháng 2

3/2

25/2

Tháng 3

3/3

16/3

18/3

23/3

Tháng 4

Tháng 4

4/4

28/4

Tháng 6

3/6

4/6

10/6

14/6

21/6

29/6

30/6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: