mười năm đôi ta còn lại gì?

không biết viết gì cả.

tạm biệt, không biết đến ngày nào mới trở lại.

đến chừng nào mới có thể gọi là happy ending?

đến lúc chết đi?

tại sao một người phủi tay liền quên một người đến chết vẫn nhớ?

sloth sehun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: