Khi “già” — Shades of Hanoi

Một sáng chớm xuân, tôi nhận được một cú điện thoại rủ đi chơi của đứa bạn cũ cấp hai. Tôi hơi ngạc nhiên vì đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau nhưng vẫn nhận lời. Chúng tôi gặp nhau ở một quán trà sữa trên hàng Buồm. À vâng tôi uống […]

via Khi “già” — Shades of Hanoi

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: