respect.

một bài viết đơn giản từ tháng 2, giáo viên văn có yêu cầu mỗi người chọn một bức ảnh và nêu cảm nhận về bức ảnh đó. tất cả các bức ảnh đều từa tựa thế này, cả lớp viết về sự cố gắng, sự phấn đấu, về ý chí sinh tồn, v.v. mình không muốn nói như thế là khuôn sáo, nhưng mà ừ, khuôn sáo. cái mình muốn nói đến là sự khác biệt, ý nghĩa của sự đổi mới.

mình không muốn đưa những vấn đề gây tranh cãi lên blog, nhưng đây là góc nhìn của mình.

12745846_897489450348238_976601518161171710_n

làm một người, không chỉ đơn giản là một kẻ như thế nào, mà còn là một kẻ được đặt trong hoàn cảnh như thế nào.

khi đến trái đất, hoàng tử bé đã nhìn thấy một vườn hồng, và chàng rất thất vọng. đoá hoa hồng của cậu đã kể rằng nàng là duy nhất trong giống nòi của nàng khắp trong vũ trụ, thế mà ở đây có đến năm nghìn đoá giống như nhau. sau đó, có một con cáo xuất hiện, và đã giải thích rằng đóa hoa của cậu là duy nhất và đặc biệt vì bông hoa đó đã cảm hóa được cậu.

thiết nghĩ, một mầm cây mọc lên giữa cả một rừng cây xanh tốt bạt ngàn, có lẽ cũng chẳng có gì đặc biệt. nhưng một mầm cây có thể vươn lên giữa sỏi đá khô cằn, nó đã không còn mang ý nghĩa ban đầu như khi giống loài của nó đến với thế giới này nữa. mầm cây đó, tự thân nó đã trở thành một kỳ tích – không chỉ là hiện thân của sự nỗ lực và cố gắng vươn lên nữa – mà còn là biểu tượng của sự khác biệt: dùng tất cả sự khác biệt của nó để cảm hóa chúng ta, những kẻ vốn thường không tôn trọng sự khác biệt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: