set him free, please.

untitled-1

đừng trách mối tình này không có đủ thời gian để rèn luyện

là thời gian đã khoan dung ban tặng thời gian để ta rũ bỏ lời hẹn ước

nếu như quá khứ còn đáng để quyến luyến, đừng vội vàng hóa giải mọi lỗi lầm

ai sẽ can tâm để đôi bên không còn chút vương vấn về nhau?

chúng ta buộc phải vương nợ lẫn nhau, nếu không, biết lấy cớ gì để hoài niệm bây giờ?

– năm tháng vội vã / vương phi –

_____________________

gặp nhau.

ừ rồi, gặp nhau thì sao?

thế sự vô thường, có vô số chuyện sẽ chệch khỏi quỹ đạo, dù là cố tình hay vô ý, vẫn tổn thương sâu sắc người bên cạnh.

____________________

cái gì hôm qua, tôi sẽ để cho nó là của hôm qua. tôi vẫn sẽ take notes lại hết, hôm nay anh đã làm bao nhiêu thứ khiến tôi ngứa mắt, mà cậu ấy có bao nhiêu đơn độc hôm qua, tôi cũng sẽ không quên.

so với 01/04, so với 2014, ngày hôm qua còn khó chịu hơn gấp vạn.

hôm qua là giới hạn rồi, tôi không hiểu mình còn có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa.

năm ngoái tôi đã nghĩ mình sắp đọc đến đoạn kết hạnh phúc rồi, nhưng HE thực chất chỉ là một đoạn tình tiết nho nhỏ hạnh phúc tạm bợ trước khi tác giả đi đến cái kết máu chó sau cùng thôi mà, phải không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: