ghi chú cho những tình vương tơ #2

lấy cảm hứng từ năng lực của sehun và kai.

#1

ezgif.com-video-to-gif (3)

ezgif.com-video-to-gif (1)

ezgif.com-video-to-gif (2)

em muốn tan thành gió

để được ở cạnh anh

cũng vì trở thành gió

mãi chẳng đuổi kịp anh.

___________

#2

ezgif.com-video-to-gif

dẫu cho,

thế giới ra tro tàn

tim em thành đốm lửa

em vẫn muốn yêu anh.

________________

#3

312

hơi sương chạm đầu ngõ

thu đang về, ai ơi

gió đưa chuông như gõ

bát rượu đầy chao vơi.

28 – 29/07/2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: