ghi chú cho những tình vương tơ #1

vô đề

lấy cảm hứng từ king rat, viết bởi faunlet

9RxRvOW

rèm phủ. điện sáng lóa.

giữa ngã ba cuộc đời

tôi nắm lấy tay anh.

tay ký giả run run ghi chép:

một đời người vừa ngã xuống.

một ngồi sao. sa.

với những chiếc gai nhọn mang tên

“hoàn hảo.”

nghe như có tiếng nước chảy:

lệ từ mắt,

hay máu từ tim?

cuộc đời này mới điếm làm sao!

anh đâm tôi

và nói yêu tôi

cùng lúc

và rồi odette bàng hoàng

rút sợi lông đen từ bả vai ra

đời này, nào có

ai là hoàn mỹ.

còn đây là tay ai?

tay người tôi tưởng tôi đã hận

người tôi tưởng tôi đã yêu

người tôi đã tổn thương sâu sắc

người tôi tưởng anh là.

tôi đã giết ai,

đã yêu ai,

nào ai biết.

thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là chết,

mà là sống không hiểu trái tim mình.

— đêm không ngủ, 20160717 —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: