{ký sự fangirl} đường đi ngày cũ là lối về hôm nay

dạo này bị thích jaeyong.

thực ra là bị lọt hố từ lúc predebut rồi nhưng giờ tự dưng có cảm giác yêu điên cuồng. tôi quen thích một cái gì đó mới có nét của cái gì đó cũ từng chiếm trọn lòng tôi. hôm nọ có người bảo jaeyong giống hunhan. ừ thì cũng có chút giống. niên hạ chẳng hạn, khác biệt chiều cao chẳng hạn. nhưng hôm nay ngồi ngẫm lại, tôi thích jaeyong không phải như kiểu thích hunhan, chỉ hơi giống thôi, còn khi thường, jaeyong giống kailu nhiều hơn.

nhiều lắm.

sehun ngày đó trẻ con lắm, đều là các anh lo thôi, mà jaehyun thì già dặn trưởng thành như jongin ấy, cảm giác có thể bảo vệ che chở lẫn nhau.

mà tôi thì thích sự cân bằng đó, một mối quan hệ luôn cân bằng giữa cho và nhận, bảo vệ và được bảo vệ, không thiên lệch về bên nào cả.

tumblr_static_adorable_kailu_at_smtown

121164458

kailu là thanh xuân thứ 2.

jaeyong đã là thanh xuân thứ bao nhiêu rồi không biết.

nhưng giống lắm, nhớ lắm.

_________

năm nay lên lớp 12 rồi, cuối cấp rồi, mà vẫn còn như con điên ấy, mở blog mới cho jaeyong và johnten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: