có một thứ gọi là tình cảm đơn phương …

hôm nay nghe xong, ngẫm lại chuyện cũ chỉ cười chứ không nghĩ sâu xa gì thêm, đó là những người cách xa mình đến cả vạn dặm, người ngay bên cạnh còn chưa chắc đã hiểu nữa là một người cách xa như thế.

chỉ là, đồng cảm.

tiểu vương tử, hy vọng một ngày nào đó cậu nhìn lại, tất cả sẽ không trở thành niềm tiếc nuối suốt cuộc đời. có cơ hội hãy nắm bắt trái tim con người không phải để trêu đùa, nó chỉ ràng buộc ở một giới hạn nhất định thôi.

nuông quá làm thương hết, ghen nhiều khiến tình tan

trường môn một bước ngang, xe không buồn ghé tới

mưa nào ngược lên trời, nước đổ rồi khó hốt

tình chàng và ý thiếp, chia hai ngả đông tây.

không chắc những gì hôm nay tôi nghe được thật đến bao nhiêu phần trăm, chỉ là linh cảm của một người như tôi nói với tôi rằng có một chuyện rất đúng.

“the most beautiful things in the world cannot be seen or touched, they are felt with the heart.”

just close your eyes and feel it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: